Vården efter covid-19 Nummer 2 | hösten-vintern/2020

Vi närmar oss i skrivande stund slutet av 2020 – ett år som inte liknat något annat och som präglats av en pandemi som ställt mycket på ända, runt om i världen. Pandemin har på olika sätt drabbat privatpersoner, företag, städer, landsbygd och länder – och den har inte minst drabbat vården, där hälso- och sjukvårds- personal utfört heroiska insatser och många gånger tvingats arbeta under extremt svåra förhållanden.

Read more
Hembesok-minskade-vardskuld-i-Skogas

Hembesök minskade vårdskuld i Skogås

Tiotusentals inställda operationer, hundra-tusentals uteblivna besök på vård-centralerna och mängder av uppskjutna undersökningar. Vårdskulden till följd av…

Read more
Oro-for-personer-med-nedsatt-lungfunktion

Oro för personer med nedsatt lungfunktion

För personer med sjukdomen systemisk skleros har tiden med covid-19 varit tuff. Oro, rädsla och isolering tillsammans med uppskjutna, livsviktiga, läkarundersöknin…

Read more
Jag-ville-bidra-hands-on

“Jag ville bidra hands on”

Att stå vid sidan när en pandemi härjar är ingenting för Ola Vedin, internationell medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim. Han är hjärtläkare till…