specifik-banner
 
 

“Jag ville bidra hands on”

Att stå vid sidan när en pandemi härjar är ingenting för Ola Vedin, internationell medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim. Han är hjärtläkare till professionen och tog i våras möjligheten att göra en insats på en vårdavdelning för covidpatienter på Uppsala Akade-miska sjukhus. /text anna hjorth

– När detta började blomma upp tog jag kontakt med min tidigare arbetsgivare och talade om att jag var beredd att hoppa in om det skulle behövas. Och det gjorde det, så jag jobbade som överläkare under påsken och ytterligare några helger efter det, berättar Ola Vedin. Arbetsplatsen var en av de nyinrättade covidavdelningarna för patienter som inte behövde intensivvård.
– De var inte i behov av respirator. Men de behövde sjukhusvård och var svårt sjuka. Dessutom fanns det patienter med misstänkt covid, som väntade på provsvar. Det gjorde att jag fick användning av mina kunskaper som hjärtläkare. Så fort det slagits fast att en patient inte hade covid så ville man ju ställa en diagnos, för att kunna skicka vidare till rätt vård.

Därför valde medicinska rådgivaren Ola Vedin att hoppa in på akuten när pandemin kom

malin-img2

Hade du erfarenhet av att jobba med så smittsamma patienter?
– Nej, så den här graden av skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder var ny för mig. Alla patienter hade isolering och det var fullt pådrag för att inte sprida smitta. Visst är jag van vid skyddsutrustning på operationer, men det här var något annat.

Var du orolig för att vara ringrostig?
– Det var en farhåga jag hade innan. Allt från att jobba med det gamla journalsystemet till de medicinska funderingarna.
Men sjukhuset hade väldigt tydliga rekommendationer, som en handbok, för hur vi skulle behandla covidpatienterna. Det fanns mycket bra rutiner.

Var det självklart för dig att gå in och jobba kliniskt?
– Ja, det är ju en av drivkrafterna som läkare. Att kunna bidra hands on. Det hade känts konstigt att stå utanför vården och bara diskutera. Jag tycker att min arbetsgivare, Boehringer Ingelheim, hanterade det proffsigt och var positiva till att jag hoppade in och jobbade som läkare i det här läget. /P

Read more
card1-img

Aktuellt

För personer med sjukdomen systemisk skleros har tiden med covid-19 varit tuff. Oro, rädsla och isolering tillsammans med uppskjutna, livsviktiga, läkarundersöknin…
Read more

Därför är samarbetet så viktigt för att nå visionen om e-hälsa

Om fem år ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa. Så ser regeringens vision ut. Nyckelordet är samverkan – mellan såväl statliga myndigheter, regioner och…
Read more

“Jag ville bidra hands on”

Att stå vid sidan när en pandemi härjar är ingenting för Ola Vedin, internationell medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim. Han är hjärtläkare till…
Read more

Covid-19 slår mot mer än bara lungor

Covid-19 är sjukdomen som inte beter sig som förväntat. Det som först såg ut att främst drabba lungorna har visat sig också orsaka svåra besvär på hjärta, njurar och…
Read more

Hembesök minskade vårdskuld i Skogås

Tiotusentals inställda operationer, hundra-tusentals uteblivna besök på vård-centralerna och mängder av uppskjutna undersökningar. Vårdskulden till följd av…
Read more

Oro för personer med nedsatt
lungfunktion

För personer med sjukdomen systemisk skleros har tiden med covid-19 varit tuff. Oro, rädsla och isolering tillsammans med uppskjutna, livsviktiga, läkarundersöknin…
Read more
veterinarmedicin

Veterinärmedicin

Boehringer Ingelheim utvecklar läkemedel inom en rad olika områden. Veterinär-medicin är ett av dem. Boehringer Ingelheim är ett av världens största företag när det…