ULLAS LIV MED KOL UNDER PANDEMIN Hösten/2022

I över två års tid levde och verkade vi i skuggan av pandemin. Nu kan vi blicka framåt och förhoppningsvis definitivt konstatera: Det värsta är över nu, vi har sagt farväl till restriktioner och välkomnar nu en återgång till en tillvaro snarlik det gamla vanliga livet. Samtidigt är det nu det börjar, för många inom vården – både patienter och personal.

Read more
Bättre vård med nationella kvalitetsregister

Bättre vård med nationella kvalitetsregister

Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatologiska sjukdomar och psykiatriska sjukdomstillstånd. Listan över nationella kvalitetsregister är lång. Registren är…

Read more
Enklare att lära sig om sin sjukdom på modersmålet

Enklare att lära sig om sin sjukdom på modersmålet

Att få mer kunskap om diabetes är bra för alla som är – eller riskerar att bli – drabbade. Att få kunskapen på sitt eget modersmål är ännu bättre. Prio i vården besökte en…

Read more
Pandemin tuff tid för KOL-patienter

Pandemin tuff tid för KOL-patienter

Pandemin slog hårt mot patienter med KOL
- kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Många vågade inte söka vård och de vanliga
kontrollerna ställdes in. Situationen har…