Är vården lika bra för alla? Sommaren/2021

Vi befinner oss sedan förra våren i en alldeles speciell situation på grund av den alltjämt pågående pandemin. Samtidigt är det glädjande att vi nu kan se ljuset i tunneln, då vaccinet når en allt större del av befolkningen. Vårdens alla aktörer som med sitt heroiska arbete i frontlinjen fortsätter kampen för patienterna – och mot pandemins effekter – förtjänar all respekt och uppskattning.

Read more
Digital-val-vårdguide-bra-för-multisjuka

Digital val vårdguide bra för multisjuka

Att patienter har fler än en kronisk sjukdom blir  vanligare med en allt äldre befolkning. Det kan ställa till problem när olika vårdgivare, hemtjänst och anhöriga inte…

Read more
Hälsoobligation-kan-förebygga-diabetes

Hälsoobligation kan förebygga diabetes

Region Stockholm testar en ny modell för att finansiera förebyggande vård för personer som riskerar att drabbas av diabetes typ två. Den så kallade hälsoo-bligationen kan visa…

Read more
God-och-jämlik-vård–lika-för-alla?

God och jämlik vård – lika för alla?

Att alla ska ha samma rätt till en god vård och hälsa är något som de flesta i Sverige skriver under på. Men i själva verket är det stora skillnader i vilken vård man får…

Nyhetsartiklar

Ta del av de senaste nyheterna. I detta avsnitt publicerar vi löpande artiklar och nyheter på vår webbplats PRIO i vården.